Výplňové systémy

Vzduchové fixačné bagy

Charakteristika

Vzduchové fixačné podušky predstavujú najlepšiu možnú ochranu nákladu voči prepravným škodám. Vyrábajú sa jednorazové i viackrát použiteľné. Do medzier v náklade sa vkladajú zvisle aj vodorovne podľa potreby. Potom sa nafúknu a vyplnia priestor medzi paletami, debnami a pod. Podušky sa môžu umiestniť aj popri stenách, dverách, alebo popod strop kontajnera, vagóna, alebo nákladného automobilu. Po naplnení vzduchom je aj extrémne ťažký náklad pevne zafixovaný a chránený aj pri nešetrnom prekladaní či preprave. Pevnosť vakov je až 30t.

Použitie

Vhodné preVzduchové výplne

Charakteristika

Pomocou špeciálneho stroja si zákazník vytvorí vzduchové vankúše požadovaných veľkostí z nekonečnej role PE fólie. Tieto vankúše sú vkladané do voľného priestoru okolo baleného výrobku v kartóne. Vankúše zabraňujú pohybu výrobku v kartóne a zaisťujú jeho bezpečnú prepravu.