Podkladový materiál pod laminátové, parketové podlahy a ostatné krytiny

Tepelno-izolačné pásy s hrúbkou 2 alebo 3 mm laminované s LDPE fóliou s hrúbkou 100-200 µm sa používajú na zatepľovanie pod laminátové podlahy, parkety a ostatné podlahové krytiny a tiež tam kde je potrebné zaistiť okrem tepelnej izolácie zníženie krokového hluku a dilatáciu. Zmierňujú teplotný rozdiel medzi teplotou podlahy alebo medzi teplotou pri podlahe a teplotou v strednej výške miestnosti.

 • tlmia krokový hluk a zmäkčujú chôdzu
 • vyrovnávajú drobné nerovnosti podlahy
 • chemická odolnosť
 • ne nasiakavosť
 • dlhá životnosť
 • hygienicky a chemicky nezávadné
 • 100 % recyklovateľný
 • neobsahuje freóny (CFC a HCFC)

Penový polyetylén s nekryštalickou uzavretou bunkovou štruktúrou

 1. Plochu pred ukladaním pásov poriadne očistíme od nečistôt, zbavíme prasklín a trhlín.
 2. Tepelno izolačný pás sa pokladá priamo na podklad.
 3. Zatepľovací pás sa voľne položí pod laminátovú podlahu, parkety alebo inú podlahovú krytinu.
 4. Medzi parketami a stenou musí zostať dilatačná medzera, ktorú môžeme docieliť vytiahnutím pásov nad úroveň podlahy o cca 50 mm.
 5. Pásy v kotúčoch sa rozrolujú po podlahe tesne vedľa seba. Aby sa materiál nepohyboval, môžeme použiť kontaktné lepidlo (napr. disperzné, polyuretánové, kaučukové alebo asfaltové tmely za studena) alebo sa pásy prelepia medzi sebou lepiacim pásom v mieste ich vzájomného presahu.
 6. Po rozložení a upevnení pásov pristúpime k pokládke podlahy podľa návodu.
 7. Po položení podlahy vytŕčací pás okolo stien orežeme ostrým nožom.
 8. Dilatačnú medzeru zakryjeme použitím okrajových líšt.
 • ako podklad pre podlahové kúrenie
 • inštalácia na plochy presahujúce teplotu + 90 °C
 • pokladanie pásov na seba
 • použitie vo veľmi vlhkom prostredí

Technické parametre

Technická charakteristika Merná jednotka Hodnota Skúšobná metóda
Štruktúra materiálu Penový polyetylén s uzavretou bunkovou štruktúrou
Hrúbka mm 2
Objemová hmotnosť kg/m3 22 STN 64 7011: 1977
Štandardná šírka mm 1000 – 1300
Štandardný návin m 25 – 300
Nasiakavosť Obj. % Max. 2 STN 64 5421
Rozmerová stálosť % Max. 2 STN 64 5405
Vplyv na životné prostredie Ekologicky nezávadný, bez freónov, 100% recyklovateľný
Hygienické hodnotenie materiálu Zdravotne a hygienicky nezávadný materiál Rozhodnutie hlavného hygienika SK
Krokový útlm ΔLW dB 18,4 STN EN ISO 717-2
Technická charakteristika Merná jednotka Hodnota Skúšobná metóda
Štruktúra materiálu Penový polyetylén s uzavretou bunkovou štruktúrou
Hrúbka mm 3
Objemová hmotnosť kg/m3 21 STN 64 7011: 1977
Štandardná šírka mm 1000 – 1300
Štandardný návin m 25 – 300
Nasiakavosť Obj. % Max. 2 STN 64 5421
Rozmerová stálosť % Max. 2 STN 64 5405
Vplyv na životné prostredie Ekologicky nezávadný, bez freónov, 100% recyklovateľný
Hygienické hodnotenie materiálu Zdravotne a hygienicky nezávadný materiál Rozhodnutie hlavného hygienika SK
Krokový útlm ΔLW dB 18,4 STN EN ISO 717-2

Izolácia proti krokovému hluku

Polypen je tenký, mäkký a pružný pás z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou. Vzhľadom k svojej 5 a 10 mm hrúbke predstavuje efektívnu izoláciu krokového hluku. V porovnaní s klasicky používanými materiálmi dovoľuje zníženie celkovej hrúbky podlahy. Nízka stlačiteľnosť a následná malá trvalá deformácia vylučuje rozdielne hodnoty poklesu nerovnomerne zaťažených miest podlahy. Z uvedených dôvodov je Polypen ideálnym materiálom pre adaptáciu, rekonštrukciu a pre svoju hrúbku, ľahkou manipuláciou sa ideálne hodí k dodatočnému prevedeniu izolácie krokového hluku u stropov oddeľujúcich jednotlivé byty. Ideálny je aj pre vlhké prostredie, kde sa vďaka svojej minimálnej nasiakavosti hodí aj k izolácií krokového hluku v kúpeľniach, práčovniach a pod.

 • tlmia krokový hluk a zmäkčujú chôdzu
 • vyrovnávajú drobné nerovnosti podlahy
 • chemická odolnosť
 • ne nasiakavosť
 • dlhá životnosť
 • hygienicky a chemicky nezávadné
 • 100 % recyklovateľný
 • neobsahuje freóny (CFC a HCFC)

Penový polyetylén s nekryštalickou uzavretou bunkovou štruktúrou

 1. Plochu pred ukladaním pásov poriadne očistíme od nečistôt, zbavíme prasklín a trhlín.
 2. Tepelno izolačný pás sa pokladá priamo na podklad.
 3. Zatepľovací pás sa voľne položí pod laminátovú podlahu, parkety alebo inú podlahovú krytinu.
 4. Medzi parketami a stenou musí zostať dilatačná medzera, ktorú môžeme docieliť vytiahnutím pásov nad úroveň podlahy o cca 50 mm.
 5. Pásy v kotúčoch sa rozrolujú po podlahe tesne vedľa seba. Aby sa materiál nepohyboval, môžeme použiť kontaktné lepidlo (napr. disperzné, polyuretánové, kaučukové alebo asfaltové tmely za studena) alebo sa pásy prelepia medzi sebou lepiacim pásom v mieste ich vzájomného presahu.
 6. Po rozložení a upevnení pásov pristúpime k pokládke podlahy podľa návodu.
 7. Po položení podlahy vytŕčací pás okolo stien orežeme ostrým nožom.
 8. Dilatačnú medzeru zakryjeme použitím okrajových líšt.
 • inštalácia na plochy presahujúce teplotu + 90 °C
 • pokladanie pásov na seba
 • použitie vo veľmi vlhkom prostredí

Technické parametre

Technická charakteristika Merná jednotka Hodnota Skúšobná metóda
Štruktúra materiálu Penový polyetylén s uzavretou bunkovou štruktúrou
Hrúbka mm 5
Objemová hmotnosť kg/m3 26 STN 64 7011: 1977
Štandardná šírka mm 100, 110
Štandardný návin m 50
Nasiakavosť Obj. % Max. 2 STN 64 5421
Rozmerová stálosť % Max. 2 STN 64 5405
Vplyv na životné prostredie Ekologicky nezávadný, bez freónov, 100% recyklovateľný
Hygienické hodnotenie materiálu Zdravotne a hygienicky nezávadný materiál Rozhodnutie hlavného hygienika SK
Krokový útlm ΔLW dB 16,9 STN EN ISO 717-2
Technická charakteristika Merná jednotka Hodnota Skúšobná metóda
Štruktúra materiálu Penový polyetylén s uzavretou bunkovou štruktúrou
Hrúbka mm 10
Objemová hmotnosť kg/m3 27 STN 64 7011: 1977
Štandardná šírka mm 1000 – 1300
Štandardný návin m 25 – 300
Nasiakavosť Obj. % Max. 2 STN 64 5421
Rozmerová stálosť % Max. 2 STN 64 5405
Vplyv na životné prostredie Ekologicky nezávadný, bez freónov, 100% recyklovateľný
Hygienické hodnotenie materiálu Zdravotne a hygienicky nezávadný materiál Rozhodnutie hlavného hygienika SK
Krokový útlm ΔLW dB 18 STN EN ISO 717-2

Dilatačné pásy

Trvalo pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačných medzier vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej rozťažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodovej steny či voľných plôch. Trvale pružná výplň dilatačných špár znižuje prenos hluku z podláh do obvodových murív. Pásy sa vyrábajú v rôznych šírkach a hrúbkach. Materiál je vynikajúco ohybný, trvale pružný a ľahko spracovateľný.

 • veľmi dobrá izolačná vlastnosť
 • ne nasiakavosť a chemická odolnosť
 • zdravotne a ekologicky nezávadný materiál
 • recyklovateľný
 • dlhá životnosť
 • pre ľahšiu montáž je vyrábaný aj so samolepiacim pásom
 • výplň dilatačných medzier pri konštrukcii všetkých typov priemyselných podláh
 • výplň dilatačných medzier pri konštrukcii všetkých typov vykurovaných podláh
 • výplň dilatačných medzier pri konštrukcii všetkých typov plávajúcich podláh
 • zníženie prenosu hluku a vibrácií z priemyselných podláh do obvodovej steny
 • zabránenie úniku cementovej vody z betónu do obvodových murív či voľnej plochy
 • štandardná farba: biela
 • štandardne vyrábané hrúbky: od 1 mm do 10 mm
 • štandardne vyrábané šírky: od 80 mm do 250 mm
 • štandardná dĺžka návinu: 25 m

Typy dilatačných pásov

 • S LDPE fóliou so samolepiacim pásom
 • S LDPE fóliou bez samolepiaceho pásu

Prevedenia podľa želania zákazníka je možné dohodnúť si s výrobcom.

 1. Ako výplň dilatačných medzier sa vsunie do dilatačnej medzery, hrúbka materiálu musí zodpovedať šírke dilatačnej medzery.
 2. Ako výplň dilatačných medzier sa vsunie do dilatačnej medzery, hrúbka materiálu musí zodpovedať šírke dilatačnej medzery.
 3. Ako zábrana úniku cementovej vody z betónu do obvodových murív sa používa dilatačný pás s parozábranou (laminovaná s LDPE fóliou) vybavená so samolepiacim pásom, ktorý priložíme k stene a pomocou samolepiaceho pásu ho upevníme.

Pásy a dosky so samolepom

Samolepiaca vrstva je určená na spojenie tepelno-izolačných dosiek a pásov POLYPEN s kovovými, keramickými, sklenenými či plastovými podkladovými plochami. Tepelno-izolačné dosky a pásy POLYPEN so samolepom je možné aplikovať na plochy, ktorých trvalá teplota sa pohybuje v rozsahu od 0 °C do +80 °C. Aplikované tepelno-izolačné dosky a pásy POLYPEN musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Použitie:

 • tepelná izolácia zásobníkov vody, nádrží a pod.
 • termoakustická izolácia vzduchotechnických rozvodov
 • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
 • ohybnosť a ľahká tvarovateľnosť (pásy)
 • chemická odolnosť
 • nenasiakavosť
 • dlhá životnosť
 • zdravotne a hygienicky neškodný materiál
 • zdravotne a hygienicky neškodný materiál
 • neobsahuje freóny

Priľnavosť samolepiacej vrstvy je ovplyvnená:

 • chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami lepených plôch
 • prítomnosťou nečitôt na lepených plochách
 • teplotou a vlhkosťou lepených plôch
 • teplotou a vlhkosťou prostredia, v ktorom sa aplikácia vykonáva
 • váhou dosky

Lepiaca sila nie je spôsobená následkom reakcie lepidla s podkladom, ani zaschnutím lepidla, ale iba dokonalým kontaktom lepidla a podkladu. Lepiaca sila je tým väčšia, čím rovnejšia a hladšia je podkladová plocha a čím väčším tlakom je samolepiaca vrstva pritlačená k podkladovej ploche. Dosky so samolepiacou vrstvou musia byť lepené k podkladu celoplošne. Čiastočné uchytenie (body, pruhy a iné)je nedostačujúce. K upevneniu dosiek v hrúbke nad 20 mm na zvislé plochy a stropy používajte príchytné lišty alebo špeciálne kovové držiaky.

Aktívna životnosť samolepiacej vrstvy je 6 mesiacov odo dňa dátumu výroby.

 • penový polyetylén s uzavretou bunkovou štruktúrou
 • hrúbka 5 mm – 60 mm
 • samolepiaca vrstva (lepiaca vrstva na kaučukovej báze, s nosičom)
 • PET/Al, 15my (reflexná fólia naparená hliníkom)
 1. Pre izoláciu rovných potrubí používajte POLYPEN vo forme dosiek. Pre izoláciu potrubí kruhového tvaru používajte POLYPEN vo forme pásov.
 2. Plochu, na ktorú sa má doska alebo pás nalepiť, je potrebné najprv zbaviť mechanických nečitôt (najmä hrdze a prachu) a potom ju dôkladne odmastiť technickým benzínom. Nepoužívať saponáty, zanechávajú na povrchu film, ktorý znižuje priľnavosť samolepiacej vrstvy.
 3. Aplikáciu samolepu nevykonávajte vo výrazne vlhkom prostredí. V prípade potreby je možné podkladovú plochu vysušiť prúdom teplého vzduchu.
 4. Pri izolovaní členitých plôch, hranatých potrubí, nádrží a pod. Je neprípustné použiť jeden kus pásu alebo dosky a ohýbať ich cez hrany. Izoláciu je potrebné vykonávať z jednotlivých dielov, vždy iba ku hrane. Jednotlivé diely režte rozmerovo čo najpresnejšie.
 5. Pri aplikácii nesmie dochádzať ani k naťahovaniu ani k vtláčaniu jednotlivých dielov do priestoru. V oboch prípadoch by pôsobením pnutia došlo k oddeleniu pásu či dosky od podkladu.
 6. Ochranný separačný papier odstraňujte tesne pred aplikáciou.
 7. Všetky spoje na plochách a hranách prelepte dôsledne samolepiacou páskou každých 50 cm s totožnou povrchovou úpravou.
 8. Montáž tepelno-izolačných dosiek a pásov POLYPEN vykonávať pri teplote vyššej ako + 12 °C

Príklady nesprávnej aplikácie

 • aplikácia na rozvody nízkotlakej a vysokotlakej pary
 • externá aplikácia bez povrchovej úpravy pred vplyvom počasia a UV žiarenia
 • inštalácia do miest, kde teplota okolia prevyšuje +90 °C
 • aplikácia samolepiacich dosiek a pásov hrúbky presahujúcej 20 mm na zvislé plochy a stropy

Tepelno-izolačné dosky a pásy POLYPEN skladujte v suchom prostredí a v pôvodných obaloch. Skladovaný materiál chráňte pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením a pred nečistotami.

Parotesná reflexná bublinková fólia

Parotesná reflexná bublinková fólia v sebe kombinuje vlastnosti parotesnej fólie, tepelnej izolácie a reflexných účinkov. Fólia je vyrobená lamináciou reflexnej hliníkovej vrstvy na bublinkovú fóliu. Hliníková vrstva odrazí až 90 % tepelného žiarenia späť do miestnosti, Reflexná vrstva spolu so vzduchovými vankúšikmi bublinkovej fólie a vzduchovou medzerou medzi fóliou a vnútorným obkladom pôsobí ako dodatočná izolácia nahrádzajúca až 50 mm minerálnej vaty. Aplikáciou fólie sa odstránia tepelné mosty medzi izoláciou a krokvami. Ekonomická návratnosť fólie je 1 – 2 roky. Pri použití ako izolácia pod podlahové kúrenie zabezpečí, aby sálavé teplo z kúrenia neunikalo do podlahy ale do miestnosti.

 • cca 100 % Parotesná zábrana
 • cca 90 % odraz tepelného žiarenia
 • cca 20 % úspora tepelnej energie
 • chráni proti elektromagnetickému žiareniu
 • odolná proti (slnečnému) UV žiareniu a chemickým látkam
 • dlhá životnosť

bublinková fólia laminovaná s DUPLEX fóliou naparenou hliníkom. DUPLEX fólia je zložená z 12 µm hrubej reflexnej fólie z metalizovaného polyesteru (PET) a 17 µm hrubej fólie z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE).

 • štandardná farba: biela
 • štandardne vyrábané hrúbky: od 1 mm do 10 mm
 • štandardne vyrábané šírky: od 80 mm do 250 mm
 • štandardná dĺžka návinu: 25 m

Typy dilatačných pásov

 • S LDPE fóliou so samolepiacim pásom
 • S LDPE fóliou bez samolepiaceho pásu

Prevedenia podľa želania zákazníka je možné dohodnúť si s výrobcom.

 1. Fóliu napneme pod krovy reflexnou stranou smerom do miestnosti
 2. Ponechá sa presah pásov cca 100 mm
 3. Spoje sa prelepia reflexnou páskou, aby sa zamedzilo prenikaniu vodných pár do izolácie.
 4. Okolo stien, strešných okien a komínov je potrebné fóliu riadne dotesniť.
 5. Na fóliu sa namontujú drevené hranoly alebo CD profily, na ktoré sa pripevní sádrokartón príp. iný obklad.
 6. Vzduchovú medzeru medzi fóliou a obkladom (cca 30 mm) je potrebné dodržať pre zanechanie reflexných vlastností.
 7. Pri montáži pod podlahové kúrenie sa fólia rozloží na podlahu s reflexnou stranou smerom do miestnosti.
 8. Spoje sa prelepia reflexnou páskou, okolo trvalých prekážok na podlahe sa fólia musí riadne dotesniť.
 • inštalácia na plochy presahujúce teplotu + 90 °C
 • pokladanie pásov na seba
 • použitie vo veľmi vlhkom prostredí

LDPE fólia - stavebná

LDPE fólie ponúkame v prevedení hadica, hadica so záložkami, polohadica, polohadice rezané vpravo, vľavo a plochá fólia. Používa sa ako parozábrana, izolácia proti vlhkosti.

Štandardné rozmery

Hrúbka: 50µm až 200 µm
Maximálna šírka: 1200 mm
Šírka záložky: 700 mm
Farba: transparentná alebo čierna

Vyhotovenie fólií