Building materials

Underlaying material under laminated covers, parquets and other coverings 

Charakteristics

Thermal-insulation bands with thickness 2 or 3 mm laminated with 100 – 200 µm thick LDPE foil are used as a thermal insulation under laminated covers, parquets and other underlaying covers. They soften thermal differences between temperatures of floor and room temperature. They protect floors against damp from the ground. .

Properties:

Material

a polyethylene foam  with constrained cellular structure

Instruction for use

 1. Clean the floor before placing the bands.  

  2. Put the insulation bands directly at underlayingd.

  3. Put the insulation band under the laminated floor or another cover.

  4. Between parquets and the wall there has to be a dilatation space.

  5. Bands in rolls are placing closely one to each other. To insure that the material is not moving, we can use contact glue (e.g. dispersing, pourethane, caoutchouc or mastic asphalt in cold).

  6. When the bands are fixed, we cover the floor according the instructions.

  7. When the band is overlapping the floor, we cut it by knife.

  8. We hid the dilatation space by using the marginal bands.

Examples of incorrect use:


Technical specification Measure Value Measure method by
Material structure A polyethylene foam  with constrained cellular structure
Thickness mm 2
Density kg/m3 22 STN 64 7011: 1977
Standard width mm 1000 - 1300
Standard lenght m 25 - 300
Absorbability Vol. % Max. 2 STN 64 5421
Size duration % Max. 2 STN 64 5405
Effect on environment Ecologically harmless, without freons, 100% recyclable
Hygienical valuation of the material Heatlhy and hygienically clean material Decision af a main hygienic SK
Step noise muting ΔLW dB 18,4 STN EN ISO 717-2

Technical specification Measure Value Measure method by
Material structure A polyethylene foam  with constrained cellular structure
Thickness mm 3
Density kg/m3 21 STN 64 7011: 1977
Standard width mm 1000 - 1300
Standard lenght m 25 - 300
Absorbability Vol. % Max. 2 STN 64 5421
Size duration % Max. 2 STN 64 5405
Effect on environment Ecologically harmless, without freons, 100% recyclable
Hygienical valuation of the material Heatlhy and hygienically clean material Decision af a main hygienic SK
Step noise muting ΔLW dB 18,4 STN EN ISO 717-2


Podkladový materiál pod laminátové, parketové podlahy a ostatné krytiny
Stena - wall;

Izolačný pás POLYPEN - insulation band POLYPEN;

Podlahová krytina - Mat;

Betónová plocha - Concrete bearing


 

Izolácia proti krokovému hluku

Charakteristics

Polypen is a thin, soft and elastic band from polyethylene foam with closed cellular structure.

Considering to its 5 and 10 mm thickness it presents an effective sound insulation of floors. This foam allows making floor thickness thinner in compare with classically used materials.

Also it is used to decrease step noise in roofs detached flats. For non-absorbability it is ideal to use it in bathrooms and laundries.

 

Properties:

Material

a polyethylene foam  with constrained cellular structure

Instruction for use

 1. Clean the floor before placing the bands.

  2. Put the insulation band under concrete smudge. Between concrete and the wall there has to be a dilatation space.

  3. We put the insulation bands abreast.

  4. We roll the bands closely abreast. We can use adhesive band to past together the insulation bands.

  5. When the bands are fixed, we cover the floor according the instructions.

  6. When the band is overlapping the floor, we cut it by knife.

  7. We hide the dilatation space by using the marginal bands.

Examples of incorrect use:


Podkladový materiál pod laminátové, parketové podlahy a ostatné krytinyPodkladový materiál pod laminátové, parketové podlahy a ostatné krytiny

Stena - wall; izolačný pás POLYPEN - insulation band POLYPEN; Rozvody podlahového vykurovania - distribution of underlaying heating; Betónová plocha - concrete bearing;

 

Dilatation bands

Charakteristics

Trvalo pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačných medzier vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej rozťažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodovej steny či voľných plôch. Trvale pružná výplň dilatačných špár znižuje prenos hluku z podláh do obvodových murív. Pásy sa vyrábajú v rôznych šírkach a hrúbkach. Materiál je vynikajúco ohybný, trvale pružný a ľahko spracovateľný.

Further properties:

Usage:

Basic technical informations:

Versions:

Prevedenia podľa želania zákazníka je možné dohodnúť si s výrobcom.

Návod na použitie

 1. Ako výplň dilatačných medzier sa vsunie do dilatačnej medzery, hrúbka materiálu musí zodpovedať šírke dilatačnej medzery.
 2. Ako výplň dilatačných medzier sa vsunie do dilatačnej medzery, hrúbka materiálu musí zodpovedať šírke dilatačnej medzery.
 3. Ako zábrana úniku cementovej vody z betónu do obvodových murív sa používa dilatačný pás s parozábranou (laminovaná s LDPE fóliou) vybavená so samolepiacim pásom, ktorý priložíme k stene a pomocou samolepiaceho pásu ho upevníme.

Dilatčné pásy

Pásy a dosky so samolepom

Charakteristics

Samolepiaca vrstva je určená na spojenie tepelno-izolačných dosiek a pásov POLYPEN s kovovými, keramickými, sklenenými či plastovými podkladovými plochami. Tepelno-izolačné dosky a pásy POLYPEN so samolepom je možné aplikovať na plochy, ktorých trvalá teplota sa pohybuje v rozsahu od 0 °C do +80 °C. Aplikované tepelno-izolačné dosky a pásy POLYPEN musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Priľnavosť samolepiacej vrstvy je ovplyvnená:

Lepiaca sila nie je spôsobená následkom reakcie lepidla s podkladom, ani zaschnutím lepidla, ale iba dokonalým kontaktom lepidla a podkladu. Lepiaca sila je tým väčšia, čím rovnejšia a hladšia je podkladová plocha a čím väčším tlakom je samolepiaca vrstva pritlačená k podkladovej ploche. Dosky so samolepiacou vrstvou musia byť lepené k podkladu celoplošne. Čiastočné uchytenie (body, pruhy a iné)je nedostačujúce. K upevneniu dosiek v hrúbke nad 20 mm na zvislé plochy a stropy používajte príchytné lišty alebo špeciálne kovové držiaky.

Aktívna životnosť samolepiacej vrstvy je 6 mesiacov odo dňa dátumu výroby.

Tepelno-izolačné dosky a pásy POLYPEN skladujte v suchom prostredí a v pôvodných obaloch. Skladovaný materiál chráňte pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením a pred nečistotami.

Vlastnosti:

Materiál

Povrchová úprava

Použitie

Príklady nesprávnej aplikácie

Návod na použitie

 1. Pre izoláciu rovných potrubí používajte POLYPEN vo forme dosiek. Pre izoláciu potrubí kruhového tvaru používajte POLYPEN vo forme pásov.
 2. Plochu, na ktorú sa má doska alebo pás nalepiť, je potrebné najprv zbaviť mechanických nečitôt (najmä hrdze a prachu) a potom ju dôkladne odmastiť technickým benzínom. Nepoužívať saponáty, zanechávajú na povrchu film, ktorý znižuje priľnavosť samolepiacej vrstvy.
 3. Aplikáciu samolepu nevykonávajte vo výrazne vlhkom prostredí. V prípade potreby je možné podkladovú plochu vysušiť prúdom teplého vzduchu.
 4. Pri izolovaní členitých plôch, hranatých potrubí, nádrží a pod. Je neprípustné použiť jeden kus pásu alebo dosky a ohýbať ich cez hrany. Izoláciu je potrebné vykonávať z jednotlivých dielov, vždy iba ku hrane. Jednotlivé diely režte rozmerovo čo najpresnejšie.
 5. Pri aplikácii nesmie dochádzať ani k naťahovaniu ani k vtláčaniu jednotlivých dielov do priestoru. V oboch prípadoch by pôsobením pnutia došlo k oddeleniu pásu či dosky od podkladu.
 6. Ochranný separačný papier odstraňujte tesne pred aplikáciou.
 7. Všetky spoje na plochách a hranách prelepte dôsledne samolepiacou páskou každých 50 cm s totožnou povrchovou úpravou.
 8. Montáž tepelno-izolačných dosiek a pásov POLYPEN vykonávať pri teplote vyššej ako + 12 °C

Pásy a dosky so samolepom

Parotesná reflexná bublinková fólia

Charakteristika

Parotesná reflexná bublinková fólia v sebe kombinuje vlastnosti parotesnej fólie, tepelnej izolácie a reflexných účinkov. Fólia je vyrobená lamináciou reflexnej hliníkovej vrstvy na bublinkovú fóliu. Hliníková vrstva odrazí až 90 % tepelného žiarenia späť do miestnosti, Reflexná vrstva spolu so vzduchovými vankúšikmi bublinkovej fólie a vzduchovou medzerou medzi fóliou a vnútorným obkladom pôsobí ako dodatočná izolácia nahrádzajúca až 50 mm minerálnej vaty. Aplikáciou fólie sa odstránia tepelné mosty medzi izoláciou a krokvami. Ekonomická návratnosť fólie je 1 – 2 roky. Pri použití ako izolácia pod podlahové kúrenie zabezpečí, aby sálavé teplo z kúrenia neunikalo do podlahy ale do miestnosti.

Vlastnosti:

Materiál

Návod na použitie

 1. Fóliu napneme pod krovy reflexnou stranou smerom do miestnosti
 2. Ponechá sa presah pásov cca 100 mm
 3. Spoje sa prelepia reflexnou páskou, aby sa zamedzilo prenikaniu vodných pár do izolácie.
 4. Okolo stien, strešných okien a komínov je potrebné fóliu riadne dotesniť.
 5. Na fóliu sa namontujú drevené hranoly alebo CD profily, na ktoré sa pripevní sádrokartón príp. iný obklad.
 6. Vzduchovú medzeru medzi fóliou a obkladom (cca 30 mm) je potrebné dodržať pre zanechanie reflexných vlastností.
 7. Pri montáži pod podlahové kúrenie sa fólia rozloží na podlahu s reflexnou stranou smerom do miestnosti.
 8. Spoje sa prelepia reflexnou páskou, okolo trvalých prekážok na podlahe sa fólia musí riadne dotesniť.

Príklady nesprávneho použitia:


Parotesná reflexná bublinková fóliaParotesná reflexná bublinková fólia

LDPE foil building

Charakteristics

We offer LDPE foil in following versions: tube, tube with markers, halftube, halftube cut right, left and flat foil. It is used as a steam-block and insulation against damp.

Standard dimensions

Thickness: 50µm - 200 µm
Maximal width: 1200 mm
Marker´s width: 700 mm
Colour: transparent or black

Foil versions

LDPE fólia stavebná

Plochá fólia - flat foil; Polohadica - flat foil; Hadica so záložkami - Tube with markers;

Hadica - tube;